Vil ha strengere regler for kvikksølv

Norge ønsker strengere regulering av kvikksølv i Europa, og foreslår europeisk forbud mot bruk av fem kvikksølvforbindelser.