• Stortingsrepresentant Akhtar Chaudhry (SV).

SV vil ta bilen fra fedre som ikke betaler bidrag

Stortingsrepresentant Akhtar Chaudhry (SV) foreslår å nekte fedre som skylder bidrag, å registrere biler.