Barnehageinntak får skylden for fødeboom

Ifølge Kvinneklinikken på Haukeland i Bergen ser det ut til at mange planlegger barnefødsler ut fra mulighetene til barnehageplass.