Vannlekkasje fører til trafikkaos i Bergen

Politiet i Bergen advarer mot store trafikkproblemer i sentrum tirsdag, etter at E39 blir innsnevret til ett felt på grunn av en vannlekkasje i sentrum av byen.