Voldsutsatte psykologer savner oppfølging

Psykologforeningen etterlyser bedre oppfølgingsrutiner for psykologer som utsettes for vold i tjenesten. Annenhver psykolog som rammes av dette, oppgir at de får dårlig oppfølging.