• Det var 7700 uønskede hendelser i norsk jernbane i fjor.

7700 uønskede hendelser på jernbanen i fjor

Det ble rapportert rundt 7700 uønskede hendelser på jernbanenettet i fjor. Statens jernbanetilsyn utførte bare en håndfull inspeksjoner, noe tilsynet selv beskriver som «et minimum».