Stor interesse for datalagringsdirektivet

Nesten 130 instanser har ment noe om Datalagringsdirektivet, som EU har bedt Norge om å innføre. Innad i regjeringen er meningene delte om direktivet.