Tre grunnlovsendringer opp for Stortinget

Stortinget skal kommende torsdag ta stilling til tre forslag til endringer av Grunnloven. Ingen av dem vil få tilstrekkelig flertall.