Forskere vil verne mer ulik natur

Norge har vernet mye natur, men områdene er for like. Målet om å verne ulik natur som er representativ for landet, er ikke nådd.