Gassnova varslet utsettelse allerede i 2009

Regjeringens eget fagorgan på gassområdet, Gassnova, varslet allerede i 2009 at det var umulig med fullskala gassrenseanlegg på Mongstad i 2014.