Aker-salg utenom regjeringskontroll

Da delvis statseide Aker Solutions kjøpte flere selskaper fra Aker, ble salget behandlet i et datterselskap. Dermed unngikk Kjell Inge Røkke at handelen måtte godkjennes av regjeringen.