Fire av ti barnehager bruker datamaskiner

Fire av ti barnehager bruker datamaskiner i lek og læring, viser undersøkelse.