Klager Norge inn for FNs kvinnekommisjon

Krisesentersekretariatet vil klage Norge inn for FNs kvinnekommisjon, ifølge sekretariatsleder Tove Smaadal.