Regjeringen var kjent med omskjæringspraksis

Regjeringen har i tre år kjent til at familier får opphold i Norge hvis det er fare for at de kjønnslemlester sine døtre i hjemlandet.