Høyre mener regjeringen er arrogant

Høyre mener at regjeringen ikke kommer med noen nye tiltak for å møte den økende arbeidsledigheten.