Krever oppvaskmøte om klimaforliket

Tilliten mellom partene i klimaforliket er på bristepunktet etter at regjeringen trumfet igjennom vedtaket om å legge avgift på biodiesel.