Må ha differensiert avgift på biodrivstoff

Norske Skog vil satse på produksjonen av biodrivstoff basert på norsk trevirke gjennom selskapet Xynergo, men kan ikke makte å produsere slikt drivstoff lønnsomt uten differensierte avgifter.