EFTA vil gjenåpne statsstøttesak

EFTA-domstolen avgjorde mandag at ESA ikke hadde rett til å henlegge saken om ulovlig statsstøtte fra Oslo kommune til tidligere Oslo Sporveier.