- Bano sto for det beste i det flerkulturelle Norge

Bano Abobakar Rashid (18) fra Nesodden ble fredag begravet etter både kristne og islamske ritualer.