Studentane har blitt dummare

På ti år er kunnskapen om kulturarven blitt drastisk redusert, interessene innsnevra og klasseskilnadene forsterka.