Venstre vil avvikle det statlige AFP-bidraget

Venstre vil ha flere eldre i arbeid og foreslår at det statlige bidraget til AFP avvikles.