Private inn i asylbarnomsorg

Tilstrømningen av enslige, mindreårige asylsøkere har blitt så stor at den statlige kapasiteten er sprengt. Nå åpnes det for private og kommunale aktører.