Fant ingen brudd på pasientrettighetene i Helse Vest

Det er ikke funnet noen brudd på pasientrettighetene i Helse Vest.