Sterke reaksjoner på forslag om lærerkåring

Bergen kommune foreslår å la elevene kåre «årets lærer» i Bergen, men både rektorer, lærere og elevorganisasjonen vender tommelen ned — men Unge Høyre er for.