Likfunn på bre i Lom

To brevandrere fant fredag kveld levninger etter et menneske på Sandelvbreen i Lom i Gudbrandsdalen.