Norconsult-ansatte dømt for korrupsjon

Tre ansatte i Norconsult er i Oslo tingrett dømt for korrupsjon i forbindelse med et vann— og avløpsprosjekt i Tanzania. Selskapet frifinnes.