- Tamilene må få styre selv, slik andre minoriteter har fått

— USA, India og andre land som har hjulpet myndighetene på Sri Lanka med militært utstyr og ekspertise, bærer et tungt ansvar for at tamilene får en form for selvstyre, sier en fortvilet Manuelpillai Soosaipillai.