• Colourbox

Kraftig forsvar for utenlandske treslag

Norske skogeiere forsvarer innføring av flere fremmede plantearter. De går til kraftig forsvar for sitkagran og utenlandske treslag,