Flere kvinner til konfliktrådene i 2009

Mer enn 11.000 personer fikk i fjor sin sak henvist til konfliktrådet. Selv om det er en overvekt av menn, har antall kvinnelige påklagede økt med 14 prosent fra året før.