Ullevål dumper kjemikalier i kloakken

Ullevål universitetssykehus har sluppet ut mer enn 25.000 liter kjemikalier i kloakken. Nå risikerer sykehuset politianmeldelse.