Må slippe til utlendinger eller senke ambisjonen

Russland må enten slippe til utenlandske selskaper, eller senke ambisjonene på sokkelen i Barentshavet og Karahavet, konkluderer Fridtjof Nansens Institutt i en ny analyse.