Vil kartlegge bonusordninger i norske banker

Kredittilsynet vil ha oppdatert informasjon om bonusordningene i norske finansinstitusjoner. Tirsdag ble det sendt brev til institusjonene der Kredittilsynet ber om en oversikt over bonusordninger både for styremedlemmer og ledende ansatte.