Medisinpris varierte fra 463 kroner til 27 kroner

Prisen på 30 gram borsyre varierer fra 463,70 kroner til 27 kroner på lokale apotek. En sandnesdame forlangte å få penger tilbake fra sykehus-apoteket da hun oppdaget den utrolige prisforskjellen.