Harde angrep i Stortinget på Nav

Arbeids— og velferdsetaten (Nav) ble utsatt for massive angrep i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.