Tredobling av barnesmugling til Norge

Flere hundre barn og unge smugles i år til Norge fra en rekke land. Antallet er tredoblet siden i fjor.