Tilbakekaller sjokolade med metallpartikler

Nidar tilbakekaller et parti av Yade Trippel etter at det er funnet metallpartikler i sjokoladen.