Vegvesenet undersøker om økt fart er årsaken til økningen i dødsulykker

49 personer har i år mistet livet i trafikkulykker, nær dobbelt så mange som på samme tidspunkt i fjor. Vegvesenet skal undersøke om økt fart er årsaken til økningen.

Det var betydelig pinsetrafikk ut av Oslo fredag før pinsehelgen.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Bare i mai måned mistet 21 personer livet på veiene. Det er hele ti ganger så mange som samme måned i fjor. Hittil i pinsen har tre personer mistet livet i trafikkulykker.

– Det er dramatisk høye tall. Det bekymrer oss sterkt dersom dette fortsetter fram mot sommeren, sier avdelingsdirektør Gro Ranes i Statens vegvesen til NRK.

I første kvartal var Rogaland det fylket som var hardest rammet av dødsulykker i trafikken.

Les også

Ser med bekymring på omkomne-tallene i trafikken hittil i år

Vegvesenet tror at én av årsakene til økningen kan være at det er mer trafikk på veiene enn i fjor, men dette alene kan ikke forklare hele årsaken, mener Ranes.

Nå skal Vegvesenet undersøke om økt fart kan være årsaken til at tallet på dødsulykker igjen er på vei opp. Fra tidligere analyser vet de at mer enn én av tre ulykker skyldes for høy fart.

– Når vi vet om sammenhengen mellom fart og alvorlige ulykker, er det interessant å finne mer ut av, sier hun.

Publisert: