Stanser pengestrøm til kidnappere

Stans av barnebidrag og alle offentlige ytelser er regjeringens nye våpen i kampen mot barnebortføringer til utlandet.