Helsedirektoratet: Ikke aktuelt å stenge skoler

Helsedirektoratets direktør Bjørn-Inge Larsen gjør det klart at det på generelt grunnlag er uaktuelt å stenge skoler i forbindelse med influensa A (H1N1), også kjent som svineinfluensa.