Obamas søster kommer til Norge

President Barack Obamas søster Auma Obama kommer til Norge for å delta på TV-aksjonen neste uke.