Nordmenn betalte 2,5 milliarder i arveavgift

Den samlete utlignede avgiften på arv og gaver i 2007 utgjorde 2,5 milliarder kroner.