Mottakere av barnetrygd blir stadig eldre

Nær halvparten av dem som mottar barnetrygd er over 40 år.