Staten tar nordsjødommen til etterretning

Staten ved Arbeids— og likestillingsdepartementet ble frifunnet i Høyesterett i nordsjødykkernes erstatningssak fredag. Staten tar dommen til etterretning.