Luftforsvaret med nattflyging i Midt-Norge

Jagerpilotene på Ørland hovedflystasjon skal gjennomføre nattflyging mandag til torsdag over flere steder i Midt-Norge.