Har behandlet 1800 brannskadde pasienter

I løpet av 25 år har Brannskadeavsnittet på Haukeland universitetssjukehus behandlet over 1800 pasienter med alvorlige brannskader.