Ny forskrift kan føre til at 600 arbeidsplasser forsvinner

Hvis regjeringen innfører den såkalte Hardangerfjordforskriften kan 600 arbeidsplasser innen sjømatnæringen i Hordaland forsvinne.