Under 60 prosent fullfører videregående i tide

Langt flere dropper ut av den videregående skolen i Norge enn i andre OECD-land. Bare 57 prosent av norske elever fullfører videregående opplæring på normert tid.