Jusstudenter på klagetoppen

Jusstudenter klager fem ganger så ofte på eksamenskarakterene som studenter ved andre fakulteter. Vel en av fire får medhold i klagen.