DnB NOR retter seg ikke etter Bankklagenemnda

DnB NOR mener to omstridte spareprodukter hadde utsikter til positiv avkastning og velger derfor å ikke følge Bankklagenemndas uttalelse.