UD avviser opphold for kurderledere

Meldinger i tyrkiske medier om at kurdiske geriljaledere skal få opphold i Norge som ledd i en fredsplan, avvises av Utenriksdepartementet.